5-те най-чести съжаления, които хората изпитват в края на живота (както е засвидетелствана от медицинска сестра)