7 внимателни навици, които е трудно да се възприемат, но ще ви бъдат от полза завинаги