Докторът споделя крайните желания на умиращите деца: „Надявам се, че мама ще се оправи. Тя изглежда тъжна. '