Духовен Учител обяснява какво всъщност означава „пускането“ и защо повечето хора го разбират погрешно