Най-мощното отношение за култивиране на вътрешен мир и движение напред през несигурни времена