Невероятната история на жена, която не е знаела, че е сляпа до 17-годишна възраст