Преподаването на деца на философия ще ги подготви за дигиталната ера, според ирландския президент