Thich Nhat Hanh за използване на вниманието за справяне със страданието