Това всъщност означава да бъдеш верен, защото е повече от просто „да не изневеряваш“