Учените изразяват нарастваща загриженост с медитацията на вниманието