Учените предсказват как ще живеем през 2045 г. - и това не е нищо подобно на това, което можете да си представите